danskmoebeldesign_header_090111

Flexa udvikler, producerer og sælger kvalitetsbørnemøbler i fyrretræ. Vi er inspireret af børn og ønsker at bidrage til gode rammer for børns opvækst og trivsel. Vores arbejde bygger på mange års erfaring og indsigt. Drivkraften bag Flexa er, at vi vil være en anerkendt garant for sikre, gennemtænkte og robust producerede børnemøbler i fyrretræ. Møbler, der kan holde til det daglige slid. Møbler, der kan udvikle sig og følge med børnenes udvikling.  Dette idegrundlag har vi holdt fast i gennem mere end 30 år på markedet.

Det betyder imidlertid ikke, at udviklingen er stået stille hos os. Tværtimod. På samme måde, som børn udvikler sig gennem fantasi, leg og kreativ udfoldelse, har vi også hele tiden udfordret rammerne for vores arbejde. Det har givet os uvurderlige erfaringer og bidraget til at skabe sund vækst og dynamik. Det kan du mærke, når  du indretter dig med Flexa. Og det får du glæde af i årene, der kommer. Det er nemlig afgørende for os, at idegrundlaget bliver omsat til produkter, der tilfører dagligdagen værdi og udfoldelsesmuligheder.

Man skal kende målet, før man tager afsted på rejsen. Ellers ved man ikke, hvilken retning man skal vælge. Vi har fomuleret vores langsigtede mål i Flexa som en vision for vores arbejde. En vision er en ledestjerne for det, man beskæftiger sig med. Det er et langsigtet mål, som afspejler vores vilje til at skabe resultater. Vores vision har vi formuleret sådan:
Flexa ønsker at indtage rollen som det foretrukne mærke og den foretrukne partner til indretning af børneværelser verden over.

Lyder det ambitiøst?  Det skal det også. For en vision handler også om at opstille så markante mål, at man er nødt til at leve op til sit bedste for at bevæge sig i den rigtige retning.

Når du vælger møbler fra Flexa, vælger du en producent, der bygger både udvikling, produktion og markedsføring på solide værdier. Vores værdigrundlag siger meget om den måde, vi anskuer verden på.

Sikkerhed - Er for os ensbetydende med både børns sikkerhed og forældrenes tillid. Det er indbegrebet af vores arbejdsmoral og vores måde at drive forretning på, som skal sikre solide relationer til vores kunder og partnere.

  • Leg - Vi inspireres af børn. Denne inspiration skal præge vores kommunikation og vores produkter, så Flexa fremstår dynamisk med liv og sjæl. Vi ønsker at understøtte kreativitet, fantasi, leg og sjov.
  • Fleksibilitet - Barnets skiftende behov skal til alle tider afspejles i produktet, for at give barnet størst mulighed for at udtrykke egen individualitet. Fleksibilitet præger også vores interne krav til produktion og udvikling.
  • Sund fornuft - Vi er vi solidt forankret i et krav om omtanke. Det har betydning for alle vores valg og danner grundlag for hele forretningsprocessen, lige fra udvikling og produktion til miljø og forretningsetik.
  • Foran - Vi ønsker at skabe udviklingen for på den måde at fremstå som et ikon i branchen. Vi vil sætte nye standarder for dynamisk udvikling, produktion, partnerskab, levering og service.

Meget mere end møbler
For os handler det om at skabe de bedst mulige rammer for børn og unges individualitet og udfoldelsesmuligheder. Derfor sælger vi ikke bare møbler, men et komplet koncept og en fleksibel tankegang.

Flexa konceptet omfatter alt til en kreativ indretning af børne- og ungdomsværelser. Vi har en funktionel, fleksibel, kvalitetspræget og sikker tilgang til opgaven, for vi har bygget konceptet op om fire nøglebegreber. De fire begreber afstikker sammen kursen for, hvordan vi vægter vores indsats.

  • Funktionalitet - Evnen til at opfylde barnets behov på et hvilket som helst stadium i dets  udvikling gennem indbyggede funktioner.
  • Fleksibilitet - Evnen til at ombygge og bygge til på et hvert tidspunkt samt muligheden for at tilpasse Flexa møblerne til næsten et hvert værelse.
  • Kvalitet - Gennem udvælgelse af gode råvarer og kontrol af værdikæden fra skov til bolig sikres en kvalitet, der holder til dagligdagen og barndommen.
  • Sikkerhed - Ufarlig lak, miljømærkede tekstiler, afrunding af hjørner og kanter samt grundig test af produkter i henhold til gældende sikkerhedsnormer.

Vi har naturligvis vores egne kvalitets- og opfølgningsprocedurer, der sikrer, at vi ikke bare lever op til vores nøglebegreber ved festlige lejligheder, men hver dag og året rundt. De præger vores arbejde fra morgen til aften.

www.flexa.dk