danskmoebeldesign_header_090111

Hornslet Møbelfabrik A/S er en virksomhed, der producerer underleverandørarbejde indenfor buede finerplader, samt højttalerkabinetter.

Fælles for begge områder er at Hornslet Møbelfabrik A/S har specialiseret sig i levering af produkter i en meget høj finish. I tæt samarbejde med kunderne udvikles produkter, hvis egenskaber er med til at skabe øget indtjening
hos disse.

Med det koncept som udgangspunkt er det lykkedes Hornslet Møbelfabrik A/S at opnå international anerkendelse under navnet "Hornslet Cabinets". I dag udnyttes Hornslet Møbelfabriks viden om buede finerplader også i høj grad til højttalerkabinetter. Disse kabinetter profiterer ikke alene akustisk heraf, men i særdeleshed også rent visuelt.

Hornslet Cabinets har gennem en årrække specialiseret sig i fremstilling af kabinetter til højttalerindustrien på underleverandørbasis. Hornslet Cabinets har opbygget en ekspertise, som en lang række af verdens førende højttalerproducenter nyder godt af. Hornslet Cabinets har skabt sig et godt navn i højttalerindustrien pga. den fine overfladeforarbejdning og en meget kundeorienteret arbejdsmåde.

Hornslet Cabinets er i stand til at håndtere meget komplekse kabinetkonstruktioner. I tæt samarbejde med kunderne leveres et akustisk og optisk optimalt kabinet. Derudover håndteres også mere simple produkter, som effektivt produceres i store serier. Det giver især kunder, der opererer i flere markedssegmenter, en værdsat fleksibilitet.

I 1999 blev Hornslet Møbelfabrik, som den første danske træforarbejdende virksomhed nogensinde, nomineret til den danske patentpris. Nomineringen tog udgangspunkt i Hornslet Møbelfabriks evne til at bue træplader med finer på i en hidtidig uset flot overflade.

Den patenterede teknik har fået navnet HORNflex. Teknikken går ud på at skabe et alternativ til formspændt træ uden brugen af forme eller værktøj. Desuden har det vist sig, at teknikken kan overføres til en række andre materialer, hvilket gør det område, hvor teknikkens potentiale kan udnyttes, meget stort.

HORNflex teknologien anvendes allerede i højttalerbranchen med stor succes. Andre brancher har også set fordelene ved dette produkts unikke muligheder. Patentet kan benyttes i konkrete projekter udført af Hornslet Møbelfabrik eller anvendes under licensaftale.

www.hornslet.com