Share

Danmark har i de første tre kvartaler af 2005 befæstet sin position som Sveriges største udenlandske møbelleverandør.
 
Den danske møbeleksport til Sverige udgjorde i de første tre kvartaler af 2005 knap 1,25 mia. DKK, hvilket er 7% mere end samme periode i fjor. Dermed befæster Danmark sin position som Sveriges største udenlandske møbelleverandør.

Inden for EU har Sverige det tredjestørste møbelforbrug pr. indbygger. Det svenske møbelforbrug har været uafbrudt stigende i en årrække og havde i 2004 et omfang svarende til 16,3 mia. DKK - et tal, der i 2005 ventes at vokse med ca. 2%. Godt 46% af forbruget dækkes af svensk producerede møbler, mens resten er importvarer.

Ifølge svenske opgørelser tegner danske leverandører sig for den største andel af importen med 15%. Derefter kommer Polen og Kina med hver 12% og Tyskland med 11%.

I brancheorganisationen Foreningen Dansk Møbelindustri glæder adm. direktør Keld Korsager sig over, at de danske møbeleksportører kan holde konkurrenter fra lavtløns-lande bag sig på det svenske marked: "Danske møbelvirksomheder har en lang tradition for at købe og forædle svenske råvarer for derefter at reeksportere dem, og de har gennem en aktiv og vedholdende markedsindsats skabt sig stærke positioner i de svenske møbelkøberes bevidsthed," siger han.

Kontraktmarked igen i vækst

Hos Anders Åbrink Agentur AB i Stockholm, der er svensk agent for danske designmøbelproducenter som Carl Hansen & Søn, Tranekær Furniture og Bent Krogh, er man enig: "Danske møbler har i mange år haft stærke mærker på det svenske marked. De repræsenterer en skandinavisk designtradition, som svenskerne umiddelbart forstår, og i øjeblikket oplever vi et veritabelt boom i efterspørgslen på retro-designmøbler fra 1950erne og 60erne," fortæller Anders Åbrink. Han oplyser, at det i flere år har været boligmøbelmarkedet, der har trukket væksten i salget af danske møbler i Sverige. "Virksomhederne har været meget tilbageholdende med at anskaffe nye møbler, men nu er der igen optimisme i erhvervslivet, og jeg forventer en klart stigende efterspørgsel fra kontraktmarkedet," siger Anders Åbrink.

Succes med kundespecifikke møbler

En af de store danske eksportører af boligmøbler til Sverige er salgsselskabet Actona Company A/S i Tvis. Adm. direktør Orla Dahl Jepsen fortæller, at Sverige er et af virksomhedens mest lønsomme markeder: "Vi leverer til en række store møbelkæder i Sverige, hvem vi bl.a. forsyner med kundespecifikke modeller, som de ikke kan få andre steder. Vi har både i 2004 og 2005 haft stor fremgang, og der er efter vores vurdering et stort potentiale for yderligere vækst i de kommende år," siger Orla Dahl Jepsen.