Share

Import og salg af ulovlige kopimøbler koster årligt danske designmøbel-producenter millioner. Nu tager Foreningen Dansk Møbelindustri kampen op mod piratkopierne med informationskampagne og overvågningsordning. Danske designmøbelvirksomheder presses på økonomien af piratkopier. Det skyldes både mistet omsætning til pirat-producenterne og de stadigt stigende udgifter til beskyttelse mod og

bekæmpelse af piratkopierne. Alene inden for det sidste år har SKAT beslaglagt 16 containere med ulovlige kopimøbler i Danmark.

- Der er store penge på spil i ulovlig import og salg af kopimøbler, og det lokker desværre svage sjæle både i og uden for møbelbranchen på afveje - måske fordi folk ikke tror at der er tale om alvorlige lovovertrædelser, selv om strafferammen faktisk er op til seks års fængsel, siger adm. direktør Keld Korsager, Foreningen Dansk Møbelindustri.

- Vi ønsker at ændre holdningen til kopimøbler og gøre det socialt uacceptabelt at fremstille, importere eller handle med dem.

Overvågning af hjemmesider der sælger kopimøbler 
Langt hovedparten af den ulovlige trafik med kopimøbler foregår via internettet. Derfor har Foreningen Dansk Møbelindustri etableret en særlig overvågningsordning, hvortil foreningens medlemmer kan indberette hjemmesider, der er under mistanke for at markedsføre piratkopier af danske designmøbler. Når overvågningen opfanget et muligt plagiat, går der besked til den møbelvirksomhed, hvis rettigheder trues, og medlemsvirksomheden kan derefter vælge at forfølge sagen på favorable vilkår med juridisk bistand fra eksperter hos advokatfirmaet Kromann Reumert.

Fængslende Design - en hjemmeside mod kopimøbler 
- Desuden har vi oprettet hjemmesiden www.faengslende-design.dk, der sagligt og faktuelt informerer branchen om kopimøbel-problematikken og giver gode råd om, hvordan man som møbelvirksomhed bør forholde sig, hvis man mener sig krænket af piratkopier eller kopimøbler, siger Keld Korsager.

Endelig har Foreningen Dansk Møbelindustri iværksat en præventiv annoncekampagne i flere af branchens fagblade, der med humor og overraskelse som virkemidler vil åbne branchens øjne op for, at kopimøbel-handel er en alvorlig sag, der kan koste hårde straffe. Kampagnen viser, hvordan det går en ellers pæn mand i møbelbranchen, der har ladet sig lokke af udsigten til en hurtig, men ulovlig gevinst på kopimøbel-trafik, og nu er havnet blandt hårde kriminelle medfanger.

- Det er vores håb at kampagnen vil få svage sjæle til at holde sig på afstand af kopimøbel-fristelserne, slutter Keld Korsager.

Se mere om antikopimøbel-kampagnen på www.faengslende-design.dk