danskmoebeldesign_header_090111

De danske møbeleksportører har fyret op under kedlerne i første halvår af 2006, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Møbeleksporten rundede i årets første seks måneder 8,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 11 pct. i forhold til samme periode året før. Det er første gang i mange år, at møbeleksporten udviser tocifrede vækstrater.

I brancheorganisationen Foreningen Dansk Møbelindustri glæder adm. direktør Keld Korsager sig over den klare fremgang, der præger billedet på de fleste af branchens hovedmarkeder: "Det er meget positivt, at det ikke blot er et enkelt eller få markeder, der er i vækst, men at tendensen er global. Det viser, at dansk møbelindustri har forstået at tilpasse sit udbud til mange forskellige aftageres behov og dermed endnu en gang bekræftet sin overlevelsesevne," siger han.
 
Største Tysklands-fremgang i mange år
Keld Korsager hæfter sig ved, at møbeleksporten til branchens største aftagerland, Tyskland, med en vækst på 7 pct. udviser tydelig fremgang for første gang i over 10 år. Han advarer dog mod at tro, at et egentligt boom er på vej: "Fremgangen i Tysklands-eksporten har to forskellige drivkræfter: Dels er der et generelt økonomisk opsving i landet, som har fået forbrugerne til at være mindre påholdende. Dels stiger den tyske moms ved årsskiftet, hvilket får mange til at fremskynde anskaffelsen af større forbrugsgoder som f.eks. møbler." Han forventer, at møbelsalget til Tyskland fremover vil stabilisere sig på det nuværende niveau, bl.a. fordi de fleste danske eksportører efterhånden har forstået at tilpasse deres sortimenter til den ændrede tyske møbelsmag.
 
Stærk konkurrenceposition i Norge
Størst nettofremgang har møbelindustrien på det norske marked, der i første halvår aftog danske møbler for over 1 mia. kr., hvilket er 21 pct. mere end i fjor. "Danske møbelleverandører har traditionelt haft en stærk bastion i Norge, og nu nyder de godt af både et stort privatforbrug, hvori møbler prioriteres højt, og øgede investeringer i såvel private som offentlige virksomheder, hvilket bl.a. har udmøntet sig i store erhvervsmøbelordrer til danske leverandører. Samtidig giver den stærke norske krone danske eksportører en god konkurrencefordel," siger Keld Korsager.
 
Ingen Muhammed-effekt
Danmarks møbeleksport til de muslimske lande synes ikke at have lidt under forårets Muhammedkrise. Møbelsalget til disse lande under eet udgjorde i første halvår 2006 knap 90 mio. kr., hvilket er en gennemsnitlig fremgang på ca. 17 pct. fra året før. Og lande som Tyrkiet og Saudi-Arabien har endda fordoblet deres indkøb af danske møbler siden i fjor. "Det skyldes formentlig, at mange danske møbelvirksomheder agerer som globale brands, der ikke skilter med deres danske oprindelse," siger Keld Korsager.