danskmoebeldesign_header_090111

Arkitekt, billedhugger, maler, designer, reklametegner, redaktør, debattør, lærer og professor er nogle af de stillingsbetegnelser, der kan hæftes på Gunnar Aagaard Andersen. Først og fremmest var han dog kunstner, og fremstår som en af de betydelige pionerer indenfor den danske modernisme. Han orienterede sig mod og involverede sig i store dele af Europas kunstscene med et virke der, som antydet, var kendetegnet ved en vidtfavnende produktion.

Fra at have været optaget af især malerkunstens formelle muligheder og grænser begyndte han i løbet af 50´erne at interessere sig for kunstens muligheder i det offentlige, sociale rum. For Gunnar Aagaard betød kunsten en mere inspirerende dagligdag, og det er med denne indstilling og den vedvarende opmærksomhed på det formelle, at Gunnar Aagaard begynder at eksperimentere sammen med PP Møbler i 50'erne. Omdrejningspunktet i samarbejdet var således træets formmæssige muligheder.

Gunnar Aagaard Andersen tegnede bl.a. en bemærkelsesværdig skammel i starten af 50'erne, som udfordrede snedkernes kunnen hos PP Møbler. Hans entusiasme, iværksætterånd og hang til eksperimenter smittede af på værkstedet op igennem 50'erne. Ingen af modellerne fra denne periode er sat i produktion.