danskmoebeldesign_header_090111

Efter svendeprøve blev Børge Mogensen uddannet på Kunsthåndværkerskolen og kunstakademiets møbelskole (1936-42). Leder af FDB's møbeltegnestue 1942-50. Børge Mogensen havde egen akitektvirksomhed fra 1950.

Nogle af de kendeste arbejder af Børge Mogensen er Tremmesofaen (1945) for Fritz Hansen A/S, Shakerbordet og -spisestuestolen (1947) for Fredericia Stolefabrik A/S, Den spanske stol (1958), ligeledes for Fredericia Stolefabrik A/S. Modtager af bl.a. Eckersberg Medaillen (1950) og C F Hansens medalje (1972).

En af de store danske møbeldesignere, Børge MogensenBørge Mogensen har designet både sofaborde og spiseborde, sofaer,  designet i årene 1946 til 1972 og stole.

Børge Mogensen fik svendebrev som møbelsnedker i 1934 i Ålborg, hvor han kom fra. Limfjordsegnen prægede ham hele livet, og som ældre opholdt han sig en del her.

1936-38 gik Børge Mogensen på Kunsthåndværkerskolen samtidig med Hans J. Wegner. De to møbelskabere havde det til fælles, at de i modsætning til forgængere som Kaare Klint, Ole Wanscher og Mogens Koch fra det bedre københavnske borgerskab, begge kom fra små kår i provinsen, begge var møbelsnedkere, og at de som første kunne leve af udelukkende at tegne møbler.

Børge Mogensen gik videre på Kunstakademiets Møbelskole hos Kaare Klint fra 1930-41. Børge Mogensen arbejdede på både Mogens Koch og Kaare Klints tegnestuer. 1945-47 var Børge Mogensen ansat som assistent hos Klint på Møbelskolen. Kun i én stilling efterfulgte Børge Mogensen Kaare Klint, nemlig som arkitekt for Det danske Kunstindustrimuseum efter Klints død i 1945. Børge Mogensen tegnede inventar til bl.a tekstilsamlingen helt i Klints stil.

Boligens Byggeskabe designet af Børge Mogensen og Grethe MeyerFå danske arkitekter har som Børge Mogensen med hans sans for systematik og synliggjort orden forstået og videreført Klints rationelle arbejdsmetode. Hvad ikke lykkes for den tidligere generation af møbelarkitekter med deres stræben efter standardisering, fuldførte Børge Mogensen.

Børge Mogensen førte de ideale bestræbelser fra håndværket over i industrien. Seriemøbler til salg i møbelbutikker er hans vigtigste bidrag til møbelkunstens historie, selvom Børge Mogensen også tegnede inventar og møbler til større indretningsopgaver og lavede en række udstillinger. Også indenfor boligtekstiler gjorde han en stor indsats ved sit mangeårige samarbejde med væversken Lis Ahlmann.

I sine fabriksmøbler forenede Børge Mogensen Klint-skolens konstruktive og æstetiske idealer med den sociale ansvarsbevidsthed, der opstod indenfor brugskunsten efter funktionalismens gennembrud. Det var Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenings vedtægtsfæstede hensigt at forsyne sine medlemmer med alle former for hverdagsvarer i en god kvalitet og til den lavest mulige pris. Derfor fik man arkitekten, professor Steen Eiler Rasmussen til at udforme et idégrundlag for en industrimøbelproduktion. Han sørgede for, at Børge Mogensen i 1942 blev ansat som leder af F.D.B.s møbeltegnestue, hvor Børge Mogensen blev, indtil han i 1950 oprettede egen tegnestue på Frederiksberg. Hos F.D.B. prøvede Børge Mogensen at skabe møbler, som kunne leve op til en gennemsnitsfamilies praktiske behov.

I målsætning, materiale og form var møblerne afpasset sådan efter hinanden, at de kunne stilles sammen i harmoniske helheder af enhver størrelse. Børge Mogensen anvendte Klints analytiske "forskermetode", når han i sit "boliglaboratorium", en hhv. konstrueret arbejder- og landbolig, afprøvede sine modeller. De boligundersøgelser Børge Mogensen lavede var langt mere omfattende end Klints, men til gengæld gik han, når det en sjælden gang var nødvendigt, på kompromis - noget, som aldrig skete hos Klint eller hos perfektionister som Arne Jacobsen og Poul Kjærholm.

Udformningen af opbevaringsmøbler udgør en meget stor del af Børge Mogensen's produktion. Serierne af reol- og skabselementer til F.D.B. designet af Børge Mogensen, kunne ligesom de byggemøbler, han havde arbejdet med for Mogens Koch, anbringes i sammenhængende reolvægge. Øresundsserien byggede ligesom Boligens Byggeskabe lavet i samarbejde med Grethe Meyer på behovsundersøgelser og måleanalyser. Børge Mogensen tog som Klint udgangspunkt i opmålinger af servicedele, simple talforhold og naturlige brugshøjder bestemt af de menneskelige mål.

Børge Mogensen var ikke særlig optaget af samtidig international formgivning. Lige som Kaare Klint mente Børge Morgensen at gamle møbeltyper, som havde bevist deres brugsværdi og holdbarhed gennem århundreder, kunne forbedres og forenkles. Engelske Windsorstole, svenske pindestole og amerikanske Shakerstole dannede forbillede for hans F.D.B.-møbler. Senere tog Børge Mogensen også møbler af Kaare Klint og Mogens Koch op. Han tegnede med Kaare Klints søn Esben Klint ergonomisk korrekte skolemøbler.

Den spanske stol designet af Børge MogensenSpansk inspirerede stole med udspændt oksehudsbetræk optog ham også. Snedkeren Børge Mogensen's foretrukne materialer forblev massivt træ, skind og tekstil. Målet var altid en total afklaring i materiale, konstruktion og form. Møblerne er ikke præget af æstetiske abstraktioner eller fabulerende former, men af praktiske behov. Børge Mogensen var helt enig med Kaare Klint i, at møbler var en bunden kunst. Derfor skulle han også helst have en konkret situation at forme sine møbler efter -først forsøgslejligheden hos F.D.B., så hans egen bolig ved Ermelunden, som blev bygget om igen og igen, og til sidst Landhuset ved Limfjorden.

Børge Mogensen's produktion af hverdagsmøbler er så stor og bred, at den har fået betydning for alle dele af den danske befolkning.

Karakteristisk for den danske udvikling er den rolle som idealistisk indstillede arkitekter og producenter har spillet for at virkeliggøre tanken om hverdagsmøbler, der kunne opfylde en dansk families møbleringsbehov. Den mest bevidste indsats er det initiativ, som Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger tog i 1942. Man ansatte den kun 28-årige Børge Mogensen som leder af en nystartet møbeltegnestue og gav ham frie hænder til at opbygge en kollektion. Et forsøg på at videreføre Klint-skolens teoretiske arbejde i uprætentiøse hverdagsmøbler. En forretningsmæssig disposition, der fra starten fik en stor succes, og som blev et forbillede på målbevidst og succesrig produktudvikling.

Ingen har som Børge Mogensen forstået at videreføre Kaare Klints idealer i ukompromitteret og samtidig rigt varieret, selvstændig formgivning, der står som den typiske funktionalisme, der kendetegner dansk møbelkunst.

På denne måde kom Børge Mogensen allerede i en ung alder til at sætte et afgørende og meget personligt præg på udviklingen i dansk møbelkunst.
Børge Mogensen's møbler er sjældent uden forbilleder, men han analyserede sine funktionelle eller konstruktive forbilleder og reducerede dem til kernen i deres væsen med en kompromiløs konsekvens, der i sig selv er forbilledlig. Børge Mogensen møbler er på samme tid traditionsbundne og tidstypiske og hører til blandt de mest renfærdige.

Børge Mogensen lod aldrig sin "stil" påvirke af møbelmodens udsving, som han anså for at være tilfældig og lunefuld. Han anvendte det samme arkitektoniske motiv i alle årene. Livet igennem forblev han tro overfor de sociale og kunstneriske idealer, han stræbte imod fra sin ungdom. For ham var det målet at nå til løsninger, som værdsatte mennesket og respekterede såvel de rationelle som de irrationelle krav, vi stiller til møbler.
Han formede ikke i træ, han formede af træ i velvalgte dimensioner og gjorde kun indgreb, hvis det var højst nødvendigt. Hans respekt for det masive træ tillod ham derfor sjældent vidtløftigheder. Møbler af Børge Mogensen er ofte præget af en robust sundhed.
Adskillige af hans stole og sofaer bliver da også stadig serie fremstillet, som f.eks. den polstermøbelserie, han tegnede til Fredericia Stolefabrik i 1963, hvor han demonstrerede sin evne til at forene en klassisk møbeltype med sin personlige opfattelse af opgaven og dens krav.
Netop møbler af Børge Mogensen er nok det klareste bevis på, hvor meget den systematiske analyse af brugskravene kan yde.

En af hans nære arkitekt venner Arne Karlsen, skrev om Børge Mogensen, at "hans værk står som en monolit i moderne dansk møbelkunst, et midtpunkt af ro og urokkelighed i en splittet og rodløs tid.

Vil du læse en bog om Børge Mogensen så se mere her!