danskmoebeldesign_header_090111

Hammel Furniture A/S har overtaget alle aktiviteter i Gangsø A/S og Gangsø Production A/S. Det betyder at beskæftigelsen er sikret for medarbejderne i Fårvang, idet de nu bliver en del af Hammel Furniture A/S. ”Fordelene ved konsolideringen af Hammel og Gangsø er betydelige og medfører således en øget konkurrencekraft fremover. Vi er derfor glade for denne løsning og ønsker held og lykke”, siger bestyrelsesformand i Gangsø A/S Poul Lauritsen.

I praksis flyttes salgsafdelingen og administrationen fra adressen i Fårvang til Hammel. Kontoret på Anbækvej bliver fremover hovedkontor for de 2 varemærker Hammel og Gangsø, idet det er hensigten at bevare de to selvstændige produktlinjer. Efter sammenlægningen, der forventes at ske i perioden frem til jul, vil der være 25 medarbejdere i den nye fælles administration, der omfatter salgsafdeling, indkøb, bogholderi og produktionsplanlægning.

Produktionen fortsætter på Gangsø fabrikken i Erhvervsparken frem til midten af 2011, idet Hammel Furniture lejer såvel lokaler som maskinpark. Senest den 1. juli 2011 flyttes produktionen, og dermed også medarbejderstaben, ind på Anbækvej i Hammel. En mindre del af produktionen, der i dag foregår på adressen Vestervang i Fårvang, flyttes dog, af praktiske hensyn, til Hammel med det samme.

Direktør Hans Houlind fra Hammel Furniture har store forventninger til sammenlægningen. ”Det er klart, at vi kan se nogle store fordele i at kombinere de to selskabers aktiviteter. Dels på salgssiden, hvor der naturligt vil være en række fordele, men helt klart også på produktions‐ og indkøbssiden” siger Hans Houlind. ”Siden vi sidste år rekonstruerede Hammel Furniture, har vi fået mange positive tilkendegivelser fra såvel kunder som leverandører, der glæder sig over at det har været muligt at få den kendte møbelfabrik på fode igen. Jeg er sikker på, at der også vil være fuld opbakning fra alle sider til dette projekt” siger Hans Houlind. ”Gangsø møbelfabrik er i lighed med Hammel Møbelfabrik en institution i branchen”.

Medarbejderne i de to selskaber er blevet orienteret om de nye fremtidsplaner, og nu kommer turen så til kunder og leverandører. ”Vi gør meget ud af at have en tæt dialog med vore samarbejdspartnere”, siger Jens Ole Staghøj, der er Supply chain Manager for virksomhederne. ”Kun på den måde er det muligt at skabe en bæredygtig løsning. ”Alle samarbejdspartnere må deltage hvis projektet skal lykkes, og derfor har de også krav på at vide hvad der sker, og vi informerer dem derfor løbende om hvordan det går”.

www.hammel-furniture.dk