danskmoebeldesign_header_090111

Vi har igennem mange år produceret møbler, der er designet af danske arkitekter.

Møblerne bliver fremstillet og kvalitetsgodkendt af nogle af de bedste danske møbelsnedkere.

Man skal til Fyn for at finde Langeskov Møbelfabrik A/S . Mere præcist til stationsbyen Langeskov, der ligger 13 km. øst for Odense. Måske har fabrikken i sin tid lagt navn til Smedevænget, idet den i en lang periode var maskinfabrik.

De allerførste bygninger, som er fra omkring 1900, rummede helt fra starten en fabrik for møllestene. Det bærer en af produktionshallerne et tydeligt præg af den dag i dag. Fundamentet består nemlig af - møllestene!

Bygningerne blev omdannet til møbelfabrik i 1960. Grundlæggeren af møbelfabrikken - Langeskov Møbelfabrik A/S, Knud Erik Rasmussen begyndte helt præcist den 15. oktober dette år at producere møbler i den daværende maskinfabrik. Dengang foregik produktionen ved nogle få brugte maskiner.

Efterhånden blev maskinparken udskiftet, og kvalitetsniveauet blev hævet. Der blev ansat agenter, så man kunne afsætte møblerne over hele landet. Dermed dækkede man hele hjemmemarkedet.

Efterhånden som produktion tog til i omfang, voksede også fabrikkens størrelse. Da Knud E. Rasmussen rykkede ind i den nedlagte maskinfabrik, rådede han over 300 m². I dag produceres der møbler i haller, som tilsammen dækker mere end 2.500 m²!

Fabrikslokalerne og faciliteterne i øvrigt er blevet udvidet og ændret adskillige gange siden grundlæggelsen. En stab af højt kvalificerede medarbejdere benytter sig i dag af den nyeste teknologi kombineret med god håndværksmæssig kunnen.

Ved K.E. Rasmussens død i 1999 fortsatte hans enke, Edith Rasmussen produktionen. I dag ledes det daglige arbejde af Adm. Direktør Knud Svarre.
 
www.langeskov.com