danskmoebeldesign_header_090111

HÆDER TIL EUROPAS FØRENDE DESIGNMEDIE

Det tyske designtidsskrift "md" modtager Møbelprisen 2005.

Uddelingen af en af Danmarks fornemste designpriser - Møbelprisen - sker i 2005 i to omgange. Den første finder sted på andendagen for møbelmessen Copenhagen International Furniture Fair, fredag den 20. maj 2005, hvor Dansk Møbelindustris Fond giver prisen - i form af billedhuggeren Poul Isbaks granitstol - til det tyske designtidsskrift md. Det er bladets chefredaktør, Ulrich Büttner, der er i København for at modtage prisen på md's vegne.

md - der har undertitlen "moebel interior design" - er udgivet igennem de sidst 50 år og har med årene indtaget positionen som det internationalt førende specialmagasin inden for møbeldesign, indretning og arkitektur. Tidsskriftet er tresproget - tysk, engelsk og fransk - og udkommer hver måned i et oplag på knap 12.000.

I begrundelsen for tildelingen fremhæver bestyrelsen for Dansk Møbelindustris Fond:

“I møbel- og indretningsbranchens turbulente mediehav rager “md" op som det sikre fyrtårn, der pålideligt og uantastet af tidens briser og vindstød, afstikker kursen for enhver læser, der på internationalt plan ønsker at holde sig orienteret om møbelformgivning, produktudvikling, indretningsarkitektur og belysning med et højt designmæssigt indhold.

md er ikke til fals for møbel- og indretningsbranchens trættende, forvirrende og døgnflueagtige kastevinde, men navigerer sin læserkreds trygt gennem et sagligt redigeret stof, hvis basis er valgt med kritisk delikatesse og visionær fornemmelse af, i hvilken retning nyt bæredygtigt møbeldesign og indretning bevæger sig.

md udgør med sit valg af redaktionelt stof, billedmateriale og egen grafisk udformning en kompromisløs rettesnor for enhver seriøst arbejdende arkitekt, designer og møbelproducent og for alle, der tør stille krav om det optimale inden for design."