danskmoebeldesign_header_090111

Dansk Møbelindustris Fond har besluttet at skænke størstedelen af sin formue til Kunstindustrimuseet i København. Donationen på 1,2 mio. kr. bliver samtidig den sidste uddeling af Møbelprisen. Uddelingen sker med den klausul, at beløbet udelukkende anvendes til indkøb af danske møbler til museets samlinger. Resten af formuen - omtrent ½ mio. kr. - afsættes til donation af undervisningsmidler om møbelrelateret produkt- og materialekundskab til studerende ved danske arkitekt- og designskoler, så længe beløbet rækker.

"Gennem flere år har vi kunnet konstatere, at det ikke længere er muligt at forrente fondsmidlerne i en grad, der giver grundlag for at videreføre Møbelprisen på et attraktivt niveau," siger fondens bestyrelsesformand Preben Ahlefeldt-Laurvig. "Derfor har vi valgt at udlodde hele formuen på én gang, idet det har været os magtpåliggende at sikre, at pengene bruges til formål, der bevarer og viderefører møbelbranchens bidrag til den danske kulturarv. Ved at båndlægge donationen til Kunstindustrimuseet til køb af danske møbler håber vi at kunne bevare flere af de sjældne og kostbare møbler, der ofte afsættes til udenlandske samlere, på danske hænder. Dermed opfylder vi også et almennyttigt formål, idet en udvidelse af museets møbelsamlinger vil påkalde sig offentlighedens interesse."

"Ved også at tilgodese danske arkitekt- og designstuderende med møbelfagligt undervisningsmateriale håber vi ydermere at kunne bidrage til at videreføre fremtidens danske møbeldesign på et højt fagligt niveau," slutter Preben Ahlefeldt-Laurvig.

Overrækkelsen af Møbelprisen 2009 til Kunstindustrimuseets direktør Bodil Busk Laursen har fundet sted den 25. februar 2009.