danskmoebeldesign_header_090111

Montana blev stiftet af Peter J. Lassen i 1982. Efter at have arbejdet hos Fritz Hansen i en årrække var der behov for nye udfordringer. Gennem samarbejde med arkitekterne Arne Jacobsen, Verner Panton, Jørn Utzon og Piet Hein havde Peter Lassen skærpet sin sans for form, farve, funktion og arkitektur. Det materialiseredes i den helt anderledes og nyskabende ide, der i dag hedder Montana.

Filosofi:
Mennesket ønsker frihed og kreativ udfoldelse. Derfor er Montana udformet som et system, du selv kan kombinere på uendeligt mange måder. Det er Montanas
ønske at skabe en bedre hverdag for mennesker i boligen og på arbejdspladsen, med udgangspunkt i høje krav til funktion, æstetik, miljø, økonomi og etik.

Miljø:
Montana har arbejdet aktivt med miljøet gennem mange år. Hensynet til naturen, medarbejderne, brugerne og fremtiden kræver, at vi til stadighed er bevidste om og arbejder med alle tænkelige relationer til miljøet.

Miljøledelsessystemet på Montana har siden den 12. marts 2004 været certificeret efter ISO 14001 standarden. Det har bevirket at miljøaktiviteterne nu er bundet bedre sammen, og at der nu arbejdes mere målrettet og systematisk med miljøforbedringer.Der er gennemført flere pilotprojekter på miljøområdet - miljøgennemgang med fokus på renere teknologi, udvikling af miljøvenlige produkter i træ- og møbelindustrien (UMIP-metoden), samt udvikling af energibesparende udsugningsanlæg. Montana var i 1998 med i gruppen af fynske industrivirksomheder, som dannede Industriens Miljøklub Fyn.

Industriens Miljøklub Fyn har til formål at udvikle samarbejdet mellem fynske virksomheder og myndigheder, samt behandle relevante miljøforhold.


Arbejdsmiljø:
Sikkerheden skal være i orden - så kort kan det siges. På Montana arbejder vi løbende med at forbedre arbejdsmiljøet i takt med at nye behov, løsninger og muligheder opstår.

Siden den 22. juni 2003 har arbejdsmiljøledelsessystemet på Montana været certificeret efter OHSAS 18001 standarden og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse 923.

På Montana er der fokus på "det gode arbejdsliv". Det betyder, at der tages aktiv del i medarbejdernes sundhed gennem politikker for rygning, alkohol, kost, sundhed og motion.

Montana tager i tilrettelæggelsen af arbejdet hensyn til den enkelte medarbejder og dennes særlige behov. Derfor er der formuleret særskilte politikker for unge, gravide, seniorer og medarbejdere med f.eks. nedsat arbejdsevne.


Kunst:
Direktør Peter J. Lassen, Montana:
"Kunsten befrugter, giver energi og sætter fri. Derfor står jeg i gæld til den, for den hjælper mig til at se og til at forstå. Den udstiller, debatterer, forkaster, forarger og henrykker.

Den kunstneriske oplevelse, der betog mig mest var, da jeg oplevede Bjørn Nørgård og Henning Christiansen i World Peace Economy V i New York. Der fornemmede jeg i selve værkets skabelse en energi, som spredte sig til hele forsamlingen og en viden som baggrund for "udsagnet". Du kom ind i deres boble, og ind i det egentlige følelsesmæssige område.

Montana støtter og sponserer den del af kunsten, der går forud, fordi den netop fører frem til en ny erkendelse. Avantgarden er der jo allerede - og så kommer samfundet haltende bagefter.
Montana er tæt forbundet med kunsten fordi den viser vejen frem."

www.montana.dk