danskmoebeldesign_header_090111

Siden 1978 har Nican eksporteret vore møbler til lande overalt i Vesteuropa. I flere af disse lande stilles strenge krav om fejlfri leverancer til tiden.

Vi lærte meget tidligt betydningen af at arbejde med tydelige signaler både på tegninger og specifikationer, således at vore kunder kan kontrollere, at vi har forstået opgaven korrekt, og at vore produktionsfolk på grundlag af det samme materiale tydeligt kan forstå, hvorledes ordren skal udføres.

Forespørgsler fra ind- og udland, om vi havde planer om at blive ISO 9000 certificeret, resulterede i, at vi valgte at gå  i gang med det samme, så vi i et moderat tempo kunne nå frem til målet, før det blev stillet som et krav til os.

Fordi vi som nævnt allerede leverer fejlfri leverancer til kunderne, har en stor del af opgaven bestået i at dokumentere den bestående adfærd i vor kvalitetshåndbog. Kun hvor ISO 9001 standarden har stillet yderligere krav, har vi formuleret  nye krav til os selv.

Kvalitetsmålsætning
Nicans hovedmål er til enhver tid at være foretrukket på udvalgte, professionelle markeder som leverandør af møbler og inventar af særlig høj kvalitet.

Høj kvalitet vil i denne sammenhæng sige:
Udseende, funktionalitet og sikkerhed, der både er perfekt i detaljen og danner en æstetisk helhed i det miljø, hvori det skal bruges.

Overensstemmelse mellem slutkundens forventninger, den specificerede aftale med kunden og det faktisk leverede.

Fejlfri leverancer til tiden.

Grundlag for hurtig og fejlfri montage på brugsstedet.

Lang levetid hos kunden, der gør Nican konkurrencedygtig på pris/levetid.

Kvalitetspolitik
For at opfylde denne målsætning er det nødvendigt med en effektiv kvalitetsstyring af ordremodtagelse, planlægning, indkøb, fremstilling, emballering og afsendelse.

"0-fejl" er et krav i alle led. Det, der leveres til næste led i processen, skal have "0-fejl", for at det, der leveres til kunden, kan leve op til kvalitetsmålet.

På trods af "0-fejl" kravet, kan fejl dog forekomme. Enhver har pligt til - og skal anerkendes for - hurtigt at rapportere eventuelle fejl, så forebyggende foranstaltninger kan iværksættes, og fejlomkostningerne holdes nede.

Nicans organisation bygger på princippet om selvkontrol. Derfor er omfanget af andre kontrolforanstaltninger reduceret  til slutinspektionen.

For at kunne levere "0-fejl" kræves udstyr, faciliteter og kvalifikationer, der modsvarer de specificerede tolerancer. Det er ledelsens opgave gennem investeringer og uddannelse at sikre dette.

Men udstyr, faciliteter og kvalifikationer er ikke tilstrækkeligt til at levere "0-fejl". Ansvarlighed fra den enkelte medarbejders side er også nødvendig.

Nicans produkter er kendetegnet ved, at det er de samme råvarer og fremstillingsprocesser, der anvendes til de forskellige produktlinier og markeder. Kravene til den enkelte råvare og den enkelte proces er derfor de samme, uanset det aktuelle produkt.

Det er Nicans politik, at holde omfanget af skriftlige arbejdsmetoder og instruktioner på et minimum.
For samtidig hermed at opretholde det målsatte høje kvalitetsniveau, vil Nican sikre, at medarbejderne
har den fornødne uddannelse og træning.

Der skal tilbydes reservedele til kunderne. For at sikre korrekt levering af reservedele opretholdes - på grundlag af egne oplysninger og oplysninger fra mellemhandlere - registreringer af det inventar, der er opstillet hos den enkelte slutkunde. Registreringerne opretholdes i et tidsrum, der svarer til reservedelsgarantien.

Ud over kundekrav skal myndighedskrav og egne krav overholdes.

Egne krav, som de kommer til udtryk i kvalitetshåndbogen, har til formål at sikre opfyldelsen af ovenstående 
kvalitetsmål, herunder at etablere og vedligeholde et certificeret kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i DS/ISO 9001.

DS/ISO 9001 certifikatet skal være den kundeorienterede dokumentation af, at kvalitetsstyringssystemet er egnet til at sikre opfyldelsen af kvalitetsmålene, og at kvalitetsstyringssystemet løbende overvåges og tilpasses.

www.nican.com