danskmoebeldesign_header_090111

Nippon betyder den opstigende sol, og er japanernes eget navn for øriget Japan. Nippon er også navnet på Futonen og møblerne fra Danmark.

Umiddelbart ligner Japansk samuraitradition og dansk omsorgstradition to modsatrettede størrelser. Der er indlysende forskelligheder mellem japansk og dansk kultur, men der er også mange lighedspunkter. Flere end man umiddelbart skulle tro. Japansk minimalisme minder om skandinavisk enkelthed. Japansk effektivitet ligner til forveksling dansk rationalitet. Derudover er fællesskabet og omsorgen overfor hinanden i samfundet meget ens.

Vi kalder vores virksomhed for Nippon. Af agtelse for Futonens oprindelse og den livsstil, der er grundlaget for møblernes design, samt af agtelse for den japanske respekt for krop og sjæl.

Vi har så tilføjet vort særkende. Det rationelle design. Det kvalitative i produktet. Den rationelle og organiserede produktion. Den økologiske tankegang. Og ønsket om at bygge relationer til vore kunder.
Futon stammer fra Japan og betyder sengetøj eller sengerulle.Systemet med en madras,der kan rulles sammen og gemmes væk, har været brugt i Fjernøsten i 2500 år.

Samuraierne sov på Futon. Samuraierne var krigerklassen i Japan, og de styrede landet i mere end 700 år. De havde eneret til at bære våben, og fungerede som både politi og soldater. Deres træning var grundig. Men den drejede sig ikke kun om våbentræning, men også og vel især om opbyggelsen af en helstøbt personlighed med høj sjælelig standard.

Samuraiens bolig var som regel en lille træbygning. Ved hovedindgangen var der overdækket, her skulle sko og udendørs tøj tages af, inden man gik ind. Gulvene var dækkede af rismåtterne, Tatami, som målte 90 x 180 cm. Hvert rum var lavet sådan, at det kunne dækkes af et helt antal Tatami. Der var kun få møbler. Ofte kun et lavt bord og nogle siddepuder. Om natten blev rummet omdannet til soveværelse, og når samuraifamilien skulle til ro, hentede de Futon madrasserne frem.

Et liv med harmoni i krop og sjæl var i centrum for samuraien. Futon madrassen spillede en stor rolle i denne helhed.
 
http://nippon.newage.dk/