danskmoebeldesign_header_090111

Thosø Møbler løser opgaver i hele landet. For kommuneskoler, efterskoler, friskoler, gymnasier, højere læreranstalter og m.fl. ... Thorsø bearbejder skoler og undervisningssteder i hele landet. Som produktions- og projekteringsvirksomhed, møblerer vi skoler med udgangspunkt i egen møbelproduktion og det fantastiske møbelprogram fra VS (Europas førende skolemøbelproducent).

Med disse 2 værkstøjskasser i hånden, er vi fleksible og i stand til at løfte enhver opgave for en folkeskole, en efterskole eller en højere læreranstalt. Vi er 100% koncentrerede omkring vores fagområde, og angriber Jer derfor ikke med slagtilbud på papir, clips, kopimaskiner og alt muligt andet, som vi ikke har forstand på.

Uanset hvilket møbelbehov vores kunder står overfor, så udnytter vi vores eget produktionsapparat, til at fremstille præcist de kanter, overflader eller dimensioner, der gør kundens indkøb personligt og i tråd med bygningernes karakter. Det koster ikke mere at tænke sig om, for I sparer et fordyrrende mellemled.

Baggrund:
Vores vigtigste ballast er de kompetencer, 14 års praktiske studier og leverancer til "Uddannelsessektoren" har givet os.

Thorsø har rødder som tømrervirksomhed og snedkeri, der går mere end 50 år tilbage i tiden.

I 1990 ændrede virksomheden karakter, vel vidende at firmaets potentiale måske mere lå til møbel- og inventarproduktion. Med en ægte interesse for uddannelsessektoren, startede vi op og fandt os selv godt til rette, med de første afleverede projekter.

Det blev hurtigt meget naturligt for os at lytte til kundens pædagogiske målsætning, for af den vej at kunne danne modspil. Dette tværfaglige samspil brev uden at tænke videre over det - en model eller en proces, som vi måtte igennem uanset hvem vi sad overfor. Vi har i dag dybe relationer til brugere, bygherrer og tegnestuer. Forhold, der bygger på fælles respekt og forståelse for hinandens roller og for det faktum - at kernen i det hele, trods alt handler om køb og salg af holdbare løsninger - til en aftalt pris.

Et medlevende pædagogisk netværk har fulgt udviklingen i vores virksomhed, og inspireret os til at holde fokus..

Vi har for mange år siden set et potentiale i en linie af møbelkomponenter, der kan bruges på kryds og tværs af børne- og voksenuddannelserne. Vi har fulgt den pædagogiske debat; talt med skoleinspektører, lærere, pædagoger og pæd. konsulenter. Vi har interviewet børn fra indskoling til unge i gymnasierne. Vi har fået konstruktive reaktioner fra efterskoler, folkeskoler og ikke mindst fra tegnestuer, der beskæftiger sig med samme kundeunderlag.

Alle disse indtryk og gode råd har vi taget til os - og forsøgt på praktisk vis at realisere et program af møbler, der stiller den enkelte kunde tilfreds og tilbage med fornemmelsen af at have købt noget personligt.

Møbler til offentlige miljøer adskiller sig meget fra det private boligmøbelmarked. Det kræver langt mere af leverandøren og af indkøberen. Vi betragter alle vores kundeforhold som ligeværdige. Ved udnyttelse af de potentialer den enkelte kunde besidder arkitektonisk som pædagogisk, mener vi at vores produkter kan tilrettelægges, så kunden får en kvalitet og en behovsdækning via sit indkøb, der rammer dybere end valget mellem nogle få standarder.

Undervisning:
Undervisning handler for os om formidling af viden og erfaringer - og om overførsel af indtryk og impulser. Metoden der formidles efter, må afhænge af den der giver - og dem der tager imod.

Vi accepterer i dag andre intelligenser end tidligere, og betragter metoder til indlæring mere nuanceret og varieret. Gennem praktiske erfaringer, er samfundet blevet overbevist om, hvor forskelligt vi reagerer på de signaler der sendes til os, opfordret som uopfordret.
 
De forhold som lærere og elever skal virke i er derfor i fokus. Inspirationsudflugter tilrettelægges til undervisningssteder i Danmark og landene omkring os. Der ofres tid og kræfter, for at være sikker på at den investering, man måske selv bliver bevilget en dag - bliver formøblet rigtigt.

www.thorsoe-moebler.dk