danskmoebeldesign_header_090111

Foreningen Dansk Møbelindustri underviser i møbelkinesisk og udgiver parlør med kinesiske møbelfagudtryk 
De danske møbelproducenter får stadig tættere forbindelser til kinesisk møbelindustri. En række danske møbelvirksomheder har egne fabrikker i Kina, og mange flere samarbejder tæt med kinesiske underleverandører om produktion af færdigmøbler eller møbelkomponenter efter danske specifikationer. Det tætte samarbejde har medvirket til, at Kina i fjor overhalede Sverige som det største importland for møbler til det danske marked, og denne fremgang er uforandret i de første måneder af 2006.  

Derfor afholder Foreningen Dansk Møbelindustri, som en af de første brancheorganisationer herhjemme, kursusvirksomhed i kinesisk møbelfagsprog understøttet af en til lejligheden udarbejdet parlør. Denne indeholder næsten 200 inden for træ- og polstermøbelproduktion, gengivet på de dansk, engelsk og kinesisk. For den kinesiske versions vedkommende er fagudtrykkene gengivet med såvel skrifttegn som lydskrift.  

"Vi ønsker at støtte vore medlemmer i at være på forkant med Kinas markante betydning for dansk møbelindustri som underleverandørnation. Flere og flere medarbejdere i danske møbelvirksomheder har brug for enten at skulle opsøge og forhandle med kinesiske producenter, at skulle instruere kinesiske medarbejdere, eller at skulle købe materialer, komponenter m.v. hos kinesiske leverandører," udtaler adm. direktør Keld Korsager, Foreningen Dansk Møbelindustri.  

"Meningen er, at parløren skal kunne bruges i praktiske situationer - ude på værkstedsgulvet eller ved forhandlingsbordet - og med det formål at støtte dialogen mellem danske og kinesiske møbelfolk, så fejl og misforståelser undgås og kvaliteten af leverancerne optimeres," uddyber Keld Korsager.  

For at klæde sine medlemmer på til mødet med de kinesiske kontakter afholder Foreningen Dansk Møbelindustri den 14. juni 2006 et medlemsseminar, hvor deltagerne dels får en indføring til kinesisk forretningskultur og forhandlingsadfærd, og dels får lejlighed til at øve sig i en række forhandlings- og dialog-situationer, der er typiske når vestlige virksomheder vil begå sig i Kina.