danskmoebeldesign_header_090111

Peter BystedKulturminister Brian Mikkelsen har udpeget direktør Peter Bysted som ny rektor for Danmarks Designskole - og han bliver dermed en del af verdenen omkring dansk møbeldesign. Brian Mikkelsen udtaler: "Det glæder mig, at det er lykkedes at rekruttere en så kompetent og erfaren person som Peter Bysted til stillingen som rektor for Danmarks Designskole." Peter Bysted kommer fra en stilling som direktør i Bysted A/S og chef for den svenske Intellecta koncerns kommunikationsområde,

Peter Bystedder bl a omfatter Bysted A/S i København og Bysted AB i Malmø. Peter Bysted etablerede Bysted A/S i 1987 og solgte i 2005 virksomheden til Intellecta.

Peter Bysted, 55, er uddannet arkitekt og har i Bysted A/S opbygget en af Danmarks største design- og kommunikationsvirksomheder. Designprogrammer for bl a Nykredit, Falck og senest DONG Energy er blandt opgaverne, og også det offentlige Danmark har nydt godt af Bysteds erfaring. Her har opgaverne spændt fra identiteten til det danske EU formandskab i 2002 til dansk deltagelse i fire verdensudstillinger - senest EXPO 2005 i Japan.

Adm direktør for Dansk Design Center Christian Scherfig udtaler: "Peter Bysted har de rette kompetencer til at fortsætte det forløb, som Gøsta Knudsen igangsatte. Det vil sige at bringe Danmarks Designskole videre fra at være en "kunstskole" til også at tilføre de studerende andre væsentlige kompetencer - herunder en øget grad af forretningsforståelse, der altid vil være en forudsætning for at drive designvirksomhed på forsvarlig og kommerciel vis."