danskmoebeldesign_header_090111

De to unge prisbelønnede arkitekter Robert Adam Benedict Clement og Daniel Sebastion Dreyer Dornonville de la Cour – også kendt som benandsebastian – modtog Planken Ud Prisen, som blev uddelt for fjerde og sidste gang den 17.11.2011. Det skete samtidig med åbningen af udstillingen Phantom Limbs i Designmuseum Danmark.

Udstillingen Phantom Limbs spiller konceptuelt op imod Designmuseum Danmarks ældre samling – og særligt måden hvorpå de kuriøse kulturgenstande vises i et museum, løsrevet fra deres kulturhistoriske kontekst. Til udstillingen har benandsebastian specialfremstillet udstillingsmontrer, der går direkte i dialog med museets fine gamle montrer, designet særligt til museet af møbelarkitekten Kaare Klint i 1927.'

Fravær som koncept
Phantom Limbs refererer til et fænomen, hvor smerter finder sted i et fantomlem, som fysisk er mistet ved amputation eller en ulykke. Selvom denne tilstand ofte er beskrevet som uhyggelig og smertefuld, har den vist sig at være afgørende når en person med amputeret legemsdel skal lære at anvende en protese. Den kendte atlet Aimee Mullins, hvis ben er amputeret, har efter et løb beskrevet fornemmelsen af, at hendes amputerede ben sov.

Phantom Limbs skaber en kobling mellem fysisk fravær og psykisk tilstedeværelse. Og således tematiserer udstillingen forholdet mellem det indre rum i vores forstand og de ydre rum vi lever i.

Arkitektur, krop og tomrum
Benandsebastian arbejder i deres udstilling med at gøre det fysiske fravær nærværende og sanseligt. Værkerne er arkitektoniske konstruktioner, der huser et indre tomrum eller fravær – eksempelvis giver gabende huller i en overdimensioneret vindeltrappe strukturen en skrøbelig, ruinagtig karakter. Fravær er i udstillingen behandlet både som noget fysisk og konceptuelt.

benandsebastian

Selvom de henter inspiration fra arkitektoniske rum, ser benandsebastian deres værker som fyldt med referencer til de billeder, der danner sig i kroppen og sindets indre rum – billeder der dannes når vi erfarer og perciperer vores omgivelser. For eksempel er et af deres værker en storby, konstrueret af et netværk af nervetråde, et kontorlandskab konstrueret som en kæmpe øjenæble og en middelalderlig byplads, omkonfigureret som kropsdelene af en bortgået monark. Snarere end at aspirere til et perfekt, fuldendt kropsbillede, hylder benandsebastian kroppens ufuldkommenhed

Museumsproteser
I stedet for at se Designmuseum Danmarks samling af møbler og andre museumsgenstande som logisk ordnede og selvforklarende enheder, har benandsebastian forholdt sig til museet som en underlig samling af løsrevne objekter eller genstande, der er blevet amputeret fra deres kulturelle kontekst. De har valgt en scenografi, der spiller på et stilvokabularium nært beslægtet med museet ved at skabe en ny tillempet version af møbelarkitekten Kaare Klints originale montre. Med dette bevidste greb introducerer benandsebastian deres egne værker som proteser eller forlængelser af museets samlinger – dermed griber deres værker ind i et rum, som normalt er viet til historiske museumsgenstande. Dette indgreb i den permanente museumssamling er en visuel og konceptuel kommentar, der både bryder den institutionelle ramme og rækker ud efter nye spørgsmål og måder at se på museets samling på.

Udstillingen har modtaget støtte fra:
Augustinus Fonden
Danish Crafts
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Det Obelske Familiefond
Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond
Grosserer L. F. Foghts Fond
Knud Højgaards Fond
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond
OAK Foundation
Oticon Fonden
Realdania
Statens Kunstråd
Statens Værksteder for Kunst

Om Planken Ud
Planken Ud opstod sidst i 1990’erne som et samarbejds- og udstillingsprojekt, bestående af møbeldesignere og møbelsnedkere, der i fællesskab udfordrede sig selv og hinanden på kreativitet og faglig kunnen. Hver møbeldesigner fik til opgave at skabe et møbel af en massiv planke træ i eg, bøg, ask eller ahorn og med bistand af en, to eller endda tre møbelsnedkere er idéerne blevet gjort til unikke møbler.

Om Planken Ud Prisen
Planken Ud Prisen tildeles en møbelsnedker og /eller møbeldesigner, der i sit arbejde formår at virke for de præmisser, der har været grundlaget for projekt Planken Ud: En høj håndværksmæssig standard og en gennemført æstetisk forståelse og ikke mindst viljen til, i sit arbejde, at gå planken ud i udtrykkets mest positive forstand. Det er intentionen, at Planken Ud Prisen skal være med til at skabe fortsat fokus på de gode aktører, der beskæftiger sig med dansk møbeldesign, og bidrage til den fortsatte udvikling, som er så nødvendig, hvis dette snævre, men betydningsfulde fag skal overleve. Planken Ud Prisen er tidligere blevet tildelt designer Søren Ulrik Pedersen og Ditte Hammerstrøm.

Prismodtageren er blevet udvalgt af en komité bestående af:
Bodil Busk Laursen, tidligere museumsdirektør for Designmuseum Danmark, Keld Korsager, direktør for Foreningen Dansk Møbelindustri, Ole Rømer, afdelingsleder på Københavns Tekniske Skole, Mette Dalby, udviklingschef på Designskolen Kolding, Louise Campbell og Sebastian Holmbäck, designere og arrangører af Projekt Planken Ud.

Besøg Design Museum Danmarks hjemmeside - klik er.