Grete Jalk begyndte sin løbebane traditionelt: nysproglig student fra 1939 og derpå filosofikum, men siden har næsten alt, hvad hun har foretaget sig, været led i en lang, utraditionel pionerindsats inden for designfaget, især på møbelområdet. Allerede hendes uddannelse var præget af stor målbevidsthed. Efter et års tegneundervisning 1940- 41 på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder kom hun 1941-43 i snedkerlære hos snedkermester Karen Margrethe Conradsen. Herefter gik hun på Kunsthåndværkerskolens møbelskole med afgang i 1946, det sidste år suppleret med studier hos professor Kaare Klint på Kunstakademiets møbelskole. Sideløbende med studier og tegnestuearbejde fik hun gennem konkurrencer tidligt kontakt med snedkermestre og møbelfirmaer.

Grethe MeyerGrethe Meyer er uddannet ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og var 1944-55 medarbejder ved samleværket Byggebogen og indtil 1960 medarbejder ved Statens Byggeforskningsinstitut, hvor hun særligt beskæftigede sig med boligen og dens indretning.

I disse år var hun således med til at tilvejebringe det systematiske grundlag for byggeriet og den begyndende industrialisering af det, men med kvaliteten og mennesket - brugeren - som det centrale.

Arkitekt, billedhugger, maler, designer, reklametegner, redaktør, debattør, lærer og professor er nogle af de stillingsbetegnelser, der kan hæftes på Gunnar Aagaard Andersen. Først og fremmest var han dog kunstner, og fremstår som en af de betydelige pionerer indenfor den danske modernisme. Han orienterede sig mod og involverede sig i store dele af Europas kunstscene med et virke der, som antydet, var kendetegnet ved en vidtfavnende produktion.

Møbelarkitekterne Lise og Hans Isbrand er kendt for at skabe funktionelle, ergonomiske og æstetisk overbevisende løsninger. De designer både enkeltstående objekter samt løser større indretningsopgaver i samarbejde med møbelvirksomheder, producenter af kontorinventar og skolemøbler samt mange andre.

Lise og Hans Isbrand har medvirket adskillige gange på SE-udstillingerne med spændende, eksperimentelle prototyper. Deres formgivning er ofte orienteret mod det praktiske hverdagsliv. De har således stået bag en række spændende kontormøbler, nytænkende redskaber til køkkenet og meget andet.

Hans J. Wegner er uddannet som snedker 1931 og på kunsthåndværkerskolen i København (1936-38). Hans J. Wegner var arkitekt og konduktør for møbler og inventar til Nyborg Folkebibliotek, tegnet af Erik Møller og Flemming Lassen samt (1940-43) til Århus Rådhus, tegnet af Arne Jacobsen og Erik Møller, selvstændig arkitekt i Århus (1943-46), i Kbh fra 1946; lærer ved Kunsthåndværkersskolens Møbelskole. Ansat hos Palle Suenson (1946-48). Wegner har tegnet møbler til Københavns Snedkerlaugs Møbeludstillinger (1938-68) og til Snedkernes Efterårsudstilling fra 1976. Har tegnet møbler til danske industrielle virksomheder siden 1940, desuden tegnet sølvtøj, lamper og tapeter.